SDH Sulkovec

Seznam členů

 
 
Jméno Příjmení Funkce
Josef Bárta ml. předseda RK
Zdeněk Bárta člen JSDH
Karel Břenek preventista
Tomáš Dvořák člen JSDH
Miroslav Jandl řádný člen
Jiří Jílek člen JSDH
Tomáš Jílek člen JSDH
Jiří Jílek ml. strojník JSDH
Vojtěch Jílek člen JSDH
Roman Krčil řádný člen
Jaroslav Krčil řádný člen
Miroslav Kuda člen JSDH
František Mareček strojník JSDH,člen RK
Petr Dvořák řádný člen
František Nykodým velitel, velitel JSDH
Pavel Schaffer ml. starosta, člen JSDH
Karel Smolík řádný člen
Jan Smolík řádný člen
Pavel Šimek ml. člen JSDH
Pavel Šimek člen JSDH
Bohuslav Šimek pokladník
Petr Tomášek jednatel, člen JSDH
Radek Tomášek řádný člen
Josef Tomášek člen JSDH
Martin Tomášek řádný člen
Jaromír Krčil řádný člen
Emil Břenek čestný člen sboru