SDH Sulkovec

 

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Sboru dobrovolných hasičů Sulkovec. Obec Sulkovec se nachází v malebném koutu Českomoravské vysočiny v oblasti Svratecké hornatiny nedaleko vodní nádrže Vír. 

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založen 12.června roku 1887 což dokumentuje zápis ve Spolkovém deníku z roku 1887, který si můžete prohlédnout na našich stránkách v sekci Historie. Podmětem ke vzniku sboru bylo neštěstí, které se odehrálo v obci Sulkovec v květnu téhož roku, kdy stavení p.Jos.Jílka č.3 zachvátil požár a celé stavení lehlo popelem. To vedlo tehdejšího starostu obce p.J.Dvořáka a učitele p.J.Kovaříka k myšlence založení budoucího hasičského sboru v Sulkovci. Ta byla realizována v červnu roku 1887, kdy na ustavující schůzy sboru byli zvoleni velitel (p.J.Kovařík) a podvelitel (p.J.Dvořák), kteří se i podíleli na prvních stanovách hasičského sboru v Sulkovci.

 

 

Další stručný popis historie sboru naleznete v úvodu do historie a detailnější popis si můžete pročíst v naskenovaných denících (Spolkový deník z roku 1887, Jednací protokol z roku 1887 a Deník z roku 1907).

 

Novodobá historie sboru se datuje k přelomu tisíciletí, kdy byla znovu obnovena činnost sboru dobrovolných hasičů v Sulkovci. Od této doby se stali hasiči opět nedílnou součástí obce Sulkovec a to nejen v oblasti hasičské, ale i kulturní a sportovní. Kdy se podílejí na kulturních, sportovních a společenských akcích v obci. Jedná se zejména o pořádání plesu, který se každoročně koná poslední víkend v lednu, pořádání sportovních turnajů ve fotbale a stolním tenise. Taktéž se účastní nejrůznějších brigád v obci.

 

Samozřejmě se nezapomíná na původní myšlenku vzniku hasičského sboru a tou je ochrana před nebezpečnými přírodními živly. V této souvislosti se modernizuje technika a vybavení sboru a také se každoročně zůčastňujeme okrskové soutěže sboru dobrovolných hasičů.

 

Nezapomínáme i na historii sboru, kde byla ke 120.výročí založení sboru renovována historická dvoukolová stříkačka z roku 1887 a v roce 2014 byly zakoupeny repliky historických uniforem.